Wij informeren u dat het Algemeen Bestuur van het Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, het besluit heeft genomen om over het 1e kwartaal van 2020 een heffing (de recyclingbeheerbijdrage) op te leggen.

De recyclingbeheerbijdrage is vastgesteld op €2,60 per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor de periode tot medio 2021. Gezien het wettelijke karakter van de regeling zijn wij verplicht deze bijdrage aan u door te belasten. Vanaf 1 januari 2020 zal het aangepaste bedrag weergegeven worden op uw factuur onder vermelding van: Recyclingbeheerbijdrage papier/ karton.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of wenst u meer informatie over deze bijdrage, dan kunt u contact opnemen met Frank Dijkman (0570-674240).